Märkning av kläder

Märkning av kläder finvacon

Märkning av kläder

Vid behov märker vi kläder på insidan av tyget genom att stryka fast en namnlapp. Detta underlättar för kunden, till exempel då man på en arbetsplats har likadana arbetskläder, eftersom man på det sättet snabbt kan hitta sina egna, tvättade kläder.