Kvalitet

Vi producerar konkurrenskraftig kvalitet som uppfyller kundens behov, medan vi tar hänsyn till miljön och hur den påverkas av vårt arbete.

ISO9001 & ISO14001 - BUREAU VERITAS Certification             
       

Våra mål är

  • att tillverka produkter exakt enligt kundens behov
  • hög kundtillfredsställelse
  • felfria leveranser
  • att minimera miljöpåverkan i luft, vatten och på land

Miljö

Vi bevakar våra processer och utvecklar dem regelbundet med hjälp av olika kvalitetsmått samt med miljöaspekter i åtanke. Vi utvecklar vårt företag konstant och är engagerade i att förhindra miljöförorening med hjälp av information från våra övervakningssystem.

Vi informerar både personalen och andra berörda parter om våra mål samt resultaten. Vi följer lagstadgade regleringar och skyldigheter samt följer kraven miljöaspekterna sätter.

Finvacon Ab
Runsorvägen 10-12
65380 Vasa
Finland

Frågor om vår metallproduktion?

    Läs vår sekretesspolicy för att se hur vi samlar in och hanterar personuppgifter.