Finvacons historia

Vi satsar på
bättre arbeten

Våra tjänster utförs i en socialt ansvarsfull miljö av personer som trivs med sitt arbete.
För ett bättre arbete resulterar i bättre kvalitet – för alla.

story-01

Finvacons vision är att växa till ett internationellt företag och till en förebild för Finlands socialt inriktade företag. Detta innebär bra och långvarande kundrelationer, lönsamma affärsverksamheter och minimalt med offentliga stöd. Finvacon tar också ansvar för naturen och personer som är i behov av hjälp. Vår vision är att vara en arbetsgivare med lyckliga anställda som känner sig säkra i sitt arbete.

Se även: https://www.youtube.com/watch?v=I_6-wVkHoW0

story-02

Finvacon Ab är ett multifunktionellt företag med full service som är specialiserat på underleveranser.

Finvacon grundades 1970.

Våra huvudtjänster är isoleringskomponenter för transformatorer, metallkomponenter och andra underleveranser av metallarbeten, lasergravering samt en mängd olika monteringsarbeten. Vi har även ett tvätteri som är specialiserat på servicebostäders byk.

• Vår verksamhet finns vid två enheter i Vasa, i Kivihaka och i Strömberg Park
• Vi är ISO 9001- och ISO 14001-certifierade
• Vi har ca. 100 anställda
• Vårt kreditbetyg är AAA

Våra styrkor


Kostnads-
effektivitet


Bra leveranssäkerhet


Toppmoderna maskiner


Ekonomisk soliditet


Garanterad kvalitet

Finvacons historia

År 1969 märkte John Syring, ordförande för Vasanejdens Invalider r.f., att det i nejden fanns många personer med begränsad arbetsförmåga som fortfarande ville arbeta. Tillsammans med den lokala arbetsförmedlingen lade han grunden för en verkstad, stödd av Vasanejdens Invalider r.f. Verkstaden omfattade en trä-, metall-, sömnads- och monteringsavdelning. Företaget Finvacon fick sin början.

Behovet av pengar var stort. Föreningen arbetade hårt för att tjäna pengar till verkstaden genom att bland annat ordna skattefria danser, tjejligans fotbollsmatcher och mopedtävlingar. Verkstaden fick sin andel av inkomsterna.

1973 fattades ett avgörande beslut, nämligen att personer som inte omfattades av handikappservicelagen också skulle kunna genomgå arbetsprov och coachning på verkstaden. Det här ledde till att verkstadens verksamhet utvidgades.

Innan den stängdes hann sy- och monteringsavdelningen i hela 20 år tillverka omsorgsfullt möblerade dockhus, som till och med hade tapeter på väggarna. Sedan dess har verkstadens egna produkter fått en mindre betydelse, och idag fungerar Finvacon främst som en underleverantör.

Ursprungligen hette arbetscentret Vaasan Invalidien Työpaja (Vasa Invaliders Verkstad). När verksamheten expanderade och så småningom blev en tillverkningsindustri, fanns det ett behov av att bli av med ”verkstadsbilden”. Därför, men också på grund av de anställdas önskemål och av marknadsföringsskäl, ändrades namnet till FINVAC år 1992 (märk ordet ”inva” i mitten). I början av 2005 blev Finvac ett aktiebolag, och samtidigt ändrades namnet till Finvacon Ab.

Administration

Finvacon Ab ägs ännu idag till 100 % av Vasanejdens Invalider rf.

Finvacons högsta beslutfattande innehas av en styrelse med tre medlemmar, vilka väljs bland medlemmarna i föreningen och till vilka den verkställande direktören rapporterar. Vd:n och två medlemmar från styrelsen utgör ett verkställande utskott, som förbereder styrelsens beslutfattande.

En ledningsgrupp bestående av fyra medlemmar, inklusive vd:n, fungerar som stöd för vd:ns operativa ledning. Företagets ledarskap är uppdelat mellan de olika affärsområdena. Ledningsgruppens medlemmar representerar alla tre affärsområden samt de grundläggande funktionerna.

Personal

Arbetare med nedsatt arbetsförmåga har från första början haft en central roll i företaget.

De som arbetar inom det skyddade arbetet är endera fysiskt eller psykiskt begränsade. Deras antal har varit rätt konstant under hela verksamhetens tid och varierat mellan 20 och 30 personer.

Sedan 1987 har Finvacon också anställt så kallade stödarbetare med normal arbetsförmåga som utför samma uppgifter som anställda med nedsatt arbetsförmåga samt erbjuder stöd och vägledning i arbetsuppgifterna.

När produktionen expanderade 1994 och 1995 blev det nödvändigt att anställa fler personer. Det fattades ett beslut att arbetare med normal arbetsförmåga skulle anställas för att kunna leverera alla beställningar. Antalet anställda med normal arbetsförmåga har varierat genom åren. År 1999 var de fem, tio år senare hade antalet redan ökat till tjugo (exklusive stödarbetare).

Idag är en av Finvacons främsta styrkor det effektiva samarbetet mellan personer med normal och nedsatt arbetsförmåga. År 2023 var ca femtio av Finvacons hundra anställda personer med arbetsbegränsningar. Dessutom sysselsätter Finvacon årligen arbetsprövare och praktikanter från olika högskolor. Även om företaget nuförtiden följer normala affärsprinciper, har arbetare med nedsatt arbetsförmåga en fortsatt central roll i företaget, och målet är att det så ska förbli även i framtiden.

Största delen av bolagets avkastning används för att förbättra företagets och arbetarnas omgivning, att skaffa nya och tillförlitliga maskiner samt att förbättra arbetsmiljön.

Finvacon Pesula Oy 
Kokkobergintie 10
65300 Vasa
Finland

Frågor om våra tvätteritjänster?

    Läs vår sekretesspolicy för att se hur vi samlar in och hanterar personuppgifter.